XÜLASƏ

Əsası 2008-ci ildə qoyulmuş UEİ şirkəti kənd təsərrüfatı, quruculuq, istifadəyə davamlı mallar, ərzaq malları, istehlak mallarının sürətli daşınması, enerji, maliyyə xidməti, mülkiyyət, istehsal, turizm və toxuculuq kimi müxtəlif növ sənaye sahələrinə investisiyalar yatıran çoxşaxəli biznes sahəsi yaratmışdır.

UEİ məsuliyyət və davamlı inkişafı əsas götürərək filialların uzun müddətli inkişaf yolunu müəyyənləşdirir və onları davamlı gəlirlə maksimum şəkildə təmin edir. Şirkətin dünya miqyasına çıxışını təmin edən qlobal ofis şəbəkəsi vardır.

Ünvan: Bakı, Azərbaycan. .Əhməd Rəcəbli-1küç,8 "Adore Plaza" 5 m

Email: office@bonne.az

Telefon: (+99412) 310 05 70

Mobil: +994772770111